bring_foto_vedenie029_02-kop

Kvalita

Našou prioritou je predovšetkým kvalita. Dôkazom sú tieto certifikáty:

 • Systém manažérstva kvality ISO 9001/2015
 • Systém enviromentálneho manažérstva ISO 14001/2015
 • Systém manažmentu bezpečnosti OHSAS 18001/2007
 • Certifikát HACCP
 • TAPA – výzva do buducnosti

Naše služby

 • Trucking a transport po celej Európe
 • Komunikácia s vozidlami založená na GPS/GPRS
 • Skúsenosť a kvalifikácia vo všetkých oblastiach truckingu a transportu
 • Prepravujeme: štandardný suchý náklad a frigo
 • Špeciálny náves na prepravu tahačov
 • Dispečing vozidiel monitorovaný počítačom - „Vehco Fleet“
 • KPI monitoring (nakládky/vykládky, časový rozvrh a komunikácia)
 • Rovnaká skupina vodičov u rovnakého zákazníka
hub_gotenberg03_kop
bring_foto_vedenie035_01_kop

Základné údaje

 • Založená v októbri 2006
 • Špecializuje sa na trucking
 • Prvý ťahač vyrazil na cestu v máji 2007
 • Ústredie sa nachádza v Žiari nad Hronom
 • Servisné stredisko v Hamburgu
 • GPS monitoring a komunikácia
 • Spoločnosť so sociálnou zodpovednosťou
 • Zamestnávame kvalifikovaných a skúsených nemecky alebo anglicky hovoriacich vodičov s ADR licenciou
 • Ťahače sú vybavené automatickými mýtnymi palubnými jednotkami, platobnými a palivovými kartami
 • Cestná preprava (rýchlosť, flexibilita, ohľaduplnosť k životnému prostrediu)
 • Ťahače aj na nórsku zimu so skúsenými vodičmi

Bezpečnosť a ochrana pri práci

Naším mottom je „Safety first“ – bezpečnosť na prvom mieste!

Školenia, ktoré absolvujú naši vodiči:

 • Pravidlené školenia vodičov BOZP, 561/2006
 • Školenia Jazdy na ľade
 • Osobné ochranné pracovné prostriedky a oblečenie
 • Školenia na manipulačné zariadenia
 • Školenia KKV
IMG_4111-kop
jonkoping_vlaky05-kop

Enviroment

Naša firma sa zaoberá nielen ochranou zamestnancov pri práci, ale aj ochranou životného prostredia. Dôkazom sú ťahače šetrné k životnému prostrediu. Náš vozový park sa preto skladá z EURO V a vyššie. Okrem toho máme program na znižovanie CO2 emisií.

Pre našich vodičov organizujeme výučbu „Eco Driving“ tzn. ako energeticky a efektívne využívať naše vozidlá.

Spoločenská zodpovednosť

Naša spoločnosť dôsledné dbá na dodržiavanie etických zásad. Všetci zamestnanci boli zaškolení a zároveň obdržali dokument „Etická príručka“.

Každý zamestnanec sa v pravidelných intervaloch zúčastňuje so svojím vedúcim pohovoru o pracovných podmienkach.

Každoročne u nás prebieha prieskum spokojnosti zamestnancov a prieskum spokojnosti zákazníkov.

IMG_4175-kop
IMG_3929-kop

Poistenie

Spoločnosť Bring Trucking a.s. v rámci poskytovania prepravných služieb disponuje nasledovnými poisteniami:

 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • Havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel
 • Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu
 • Poistenie kabotážnych prepráv na území Nemecka
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
 • Cestovné poistenie na služobné cesty
 • Poistenie zodpovednosti fyzických a právnických osôb pre prípad poškodenia majetku tretej osoby
 • Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Servisné a vodičské stredisko DE - Seevetal

V roku 2011 sme otvorili multifunkčné zariadenie, ktorého úlohou a funkciou je zabezpečiť plynulý a bezpečný chod truckingovej spoločnosti z viacerých hľadísk:

 • technický stav a vybavenie vozového parku spoločnosti;
 • prevencia a pravidelný servis vozového parku
 • zabezpečovanie súčiastok a výbavy vozidiel

 • sociálne zázemie pre vodičov

Hub